Ridger

  • Farming Inplenment-Ridger

    השלמת חקלאות-מכשול

    פרטי מוצר 3Z סדרת דיסקים משמשים בעיקר בתחום תפוחי האדמה והירקות. יש להם מאפיינים של מרחק רכיבה גבוה, כיוונון זווית נוח, טווח תמיכה רחב ויכולת הסתגלות חזקה. באיכות גבוהה 65 צלחת פלדת קפיץ מנגן משמשת במחרשת דיסק. לאחר טיפול בחום, הקשיות היא 38-46 HRC, גמישות וקשיחות טובים, ביצועי כניסה קרקעיים טובים, סיבוב אדמה, כיסוי איכות יכול לענות על הדרישות הטכניות של ייצור חקלאי ...